Grøn institution

Brahesminde afdeling Svanninge er meget privilligeret. Svanninge Bakker ligger lige i baghaven, så vi bruger naturen i dagligdagen. Vi ser natur som læringsrum; et sted hvor alle kompetencer er i spil og udvikles.

Natur i børnehøjde

Natur har et stort fokus hos os. Vi laver mange sjove aktiviteter for store og små, og naturen er en stor del af hverdagen. Vi formidler natur i børnehøjde, hvor alle kan være med.

Der er forskel på, hvad man kan som 3-årig, og hvad man kan når man er 5 år.

Aktiviteterne er tilrettelagt, så alle får passende udfordringer. Vi undersøger naturen omkring os i nærmiljøet og i lokalsamfundet.