Grønne Spirer

Brahesminde afdeling Svanninge er en del af Friluftsrådets Grønne Spirer-koncept. Vi nyder at være ude på opdagelse i naturen.

Friluftsrådet og de Grønne Spirer

I Børnehus Svanninge har vi fokus på udelivet og naturen. Vi tilrettelægger Grønne Spirer-forløb året rundt, hvor vi går i dybden med planter, dyr, og insekter, som lever i naturen, og som er rundt omkring os. Vi arbejder med børnenes egen nysgerrighed og motivation.

Natur er mange ting. Den er lige udenfor døren og derfor meget håndgribelig.

Vores mål er, at børnene vil at få en større bevidsthed og udvikle en ansvarsfølelse overfor naturen.   

Spirerne i børnehuset

Hele institutionen arbejder med naturaktiviteter, hvor vi inddrager de forskellige årstider. Vi formidler natur i børnehøjde, hvor alle kan være med. Der er forskel på, hvad man kan som 3-årig, og hvad man kan, når man er 5 år. Aktiviteterne er tilrettelagt så alle får passende udfordringer. Nøgleordene her er pille, rode, rage.

Vi bringer også den digitale verden i spil. Vi bruger tablets til opslag og digital lup, så vi kan komme helt tæt på. 

Det grønne flag

For at gøre sig fortjent til det grønne flag skal vi løbende lave naturaktiviteter med børnene. Vi skal dokumentere og formidle resultater, og til sidst skal vi sende materialet til Friluftsrådet, som kan belønne det med et grønt flag, hvis alle kriterier er opfyldte.

Vil du vide mere om Grønne Spirer?

At arbejde med natur i børnehøjde handler rigtig meget at mærke verden gennem alle sanser. Det er med til at udvikle de personlige og sociale kompetencer.