Hvad kendetegner os?

Børnehuset Svanninge består af vuggestue og børnehave. De to store fokuspunkter er udeliv og bevægelse. Vi blev gencertificeret som DGI institution i sensommeren 2018.

Vi har god plads til den enkelte. Nærvær og omsorg præger billedet i det daglige arbejde med børnene. Dagen bringer sjove, spontane, planlagte og lærerige oplevelser, store som små. Vi er aktive og leger og bevæger os hver dag.

Naturen fylder også hos os. Vores Naturgruppe hedder "Græshopperne", ligesom vi arbejder med Grønne Spirer i hele børnehuset.

Vi har fokus på at skabe udfordrende læringsmiljøer, hvor der er masser af dialog og tid til fordybelse og ikke mindst plads til børnenes egne ideer.

Det arbejdes der med via:

  • Verden - Den nære og det omliggende samfund.
  • Naturen - Årstiderne, elementerne, science dyr, planter vejret, miljøet.
  • Kultur - musik, drama og æstetik.
  • Bevægelse - kropsbevidsthed, fysisk udfoldelse.
  • Sanser  - føle, smage, dufte, røre, se og opleve.

Overordnet handler det for os om disse 4 begreber:

  • Omsorg
  • Opdragelse
  • Læring
  • Dannelse