Pædagogik

Vi arbejder udfra en anerkendende, inkluderende og ressourcetænkende tilgang. Alle er vigtige for fællesskabet og hvert enkelt barn har værdi i sig selv.

Vi har fokus på, at styrke det enkelte barn i troen på sig selv. Anerkendelse skaber tryghed og øger selvværdet - og frisætter derfor energi til at gi' sig i kast med at erobre verden. Vi ser det enkelte barn og søger at forstå dets intention.

Vores indgang, er ud fra en helhedsorienteret tænkning omkring det enkelte barn og gruppen og dermed arbejdes der fortløbende med fællesskabet og gives tid og rum til fordybelse.  

Vi arbejder målrettet på at alle børn føler sig, som en del af et fællesskab.