De 7 kompetencer

De 7 kompetencer handler om at gøre barnet klar til læring. Gennem leg arbejder vi med syv forskellige kompetencer, som giver børnene et godt fundament i livet. Klar til læring gør børn livsduelige. De 7 kompetencer føres videre over i skolen, som også arbejder med dem og således består den røde tråd.

Vi ser læring som en proces, hvor børn tilegner sig viden, kunnen og færdigheder gennem de erfaringer, de gør sig ved at deltage i forskellige sociale sammenhænge. Læring sker overalt; gennem leg, aktiviteter og oplevelser. Børnene skal færdes i såvel frie som strukturerede læringsmiljøer, der giver mening.

Der er stor forskel på det lille barn i vuggestuen og den kommende skolestarter, men fællestrækkene, uanset alder, er, at hverdagslivet skal være præget af aktiviteter eller læringsmiljøer, der emmer af meningsfuldhed, begribelighed og håndterbarhed.

Al læring sker i samspil med andre. Derfor er relationer centrale omdrejningspunkter, i det pædagogiske arbejde med børnene.

Læring og dannelse sker i situationer, der giver mulighed for fornyelse, fordybelse, forundring og forandring.

Vi arbejder med konceptet "Klar til læring". Det omhandler især nedenstående 7 kompetencer. Klik på linkene og se en lille video med hver.