Vores grundlæggende pædagogik

I Børnehus Svanninge er grundtonen den anerkendende pædagogik. Det betyder, at vi arbejder med barneperspektivet, såvel i vuggestue som børnehave. Vi ser barnet som et individ med ret til at blive set og hørt og føle sig betydningsfuld. Det giver god trivsel for alle.

Vi lægger vægt på:

  • Det legende og det lette.
  • Den gode stemning og atmosfære.
  • Tid til fordybelse.
  • Inddragelse og inklusion.
  • At skabe læringsrum, rammer og aktiviteter, hvor legen er i højsædet.
  • At gribe nuet.
  • Det gode forældresamarbejde.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, når der tilrettelægges aktiviteter, så barnet udfordres tilpas og føler sig som en del af børnefællesskabet.