Vores grundlæggende pædagogik

I Børnehus Svanninge er grundtonen den anerkendende pædagogik. Det betyder, at vi arbejder med barneperspektivet, såvel i vuggestue som børnehave. Vi ser barnet som et individ med ret til at blive set og hørt og føle sig betydningsfuldt.

Vi lægger vægt på:

  • Det legende og det lette.
  • Den gode stemning og atmosfære.
  • Tid til fordybelse.
  • Inddragelse og inklusion.
  • At skabe læringsrum, rammer og aktiviteter, hvor legen er i højsædet.
  • At gribe nuet.
  • Det gode forældresamarbejde.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, når der tilrettelægges aktiviteter, så barnet udfordres tilpas og føler sig som en del af børnefællesskabet.