Skolestart

Skolestart - her er en landsbyordning i sit rette element. På Brahesminde er den røde tråd synlig og i spil. Vi er en tæt lille enhed, og samarbejdet i overgangen er vigtig, for at dit barn trives.

Når børn oplever en god overgang fra børnehave til forårs-SFO og skole, gavner det deres læring og trivsel i overgangsperioden og i skolestarten. 

Det tætte samarbejde mellem dagtilbud, SFO og skole er med til at sikre børn en tryg og sammenhængende overgang hos os på Brahesminde.

Allerede i børnehavens sidste år, arbejdes der med skoleparathedsundersøgelser, sprogscreeninger og lignende. Gradvist fylder skolerelaterede aktiviteter mere og mere, samtidig med at legen fortsat har stort fokus. 

Vi har mulighed for at sætte ind med  eventuelle støttebehov, inden barnet faktisk starter i skolen.

Læs mere om Brahesminde skolerne 

Læs mere om forårs-SFO