Børnehaven

I børnehaven er omsorg, nærvær og tryghed en vigtig faktor. Når barnet er trygt i de nye omgivelser, er det parat til at lære verden at kende på ny. Barnet er nysgerrigt og vil gerne lære nyt, derfor har vi også stort fokus på vores læringsmiljø.

Når det 3-årige barn skal starte hos os, vurderer vi sammen med forældrene om, det er mest hensigtsmæssigt at starte i yngstegruppen/vuggestuen eller i ældstegruppen i børnehaven. 

Barnet står over for en stor omvæltning, da de ofte kommer fra dagplejen med en lille gruppe børn. 

Derfor kan det for nogle børn, være godt at starte i yngstegruppen og derefter rykke i børnehave sammen med et par andre børn. 

Barnet møder en ny verden; fuld af underfundige nye og lærerige indtryk og oplevelser, uanset hvor barnet starter.  

Barnet vil få nye kammerater og relationer og derigennem føle sig som en del af et fællesskab. De voksne har hver deres ansvar over for en gruppe børn. 

Grupperne er aldersintegrerede; de store lærer at tage hensyn, og de små lærer af de store. 

Vi laver aktiviteter og projekter, der er afpassede den enkelte gruppe. Vi giver tid og ro til fordybelse og det, at være sammen om noget. 

Al læring er en proces og sker i samspil med andre, og vi er meget opmærksomme på at følge børnenes egne impulser. 

Mest af alt er vi optagede af, at skabe en sjov, foranderlig og meningsfuld hverdag for alle.