Personalet

Personalet i Svanninge Børnehus består af 3 pædagoger, en pædagogisk assistent og 2 medhjælpere.

Sanne Flittner Nielsen

Skoleleder og leder for Brahesminde Skoler & Børnehuse

7253 3942 

Lisbet Ellekrog

Leder af Afdeling Svanninge Børnehus

7253 3941

Doris - pædagog

Står for førskoleaktiviteter

Er også optaget af DGI og Grønne Spirer

Rikke - pædagog

Er fast tilknyttet Naturgruppen, som hun brænder for

Rikke er også sprogpædagog

Andreas - pædagogmedhjælper

Er optaget af natur og udeskole

Han er også vores buschauffør

Mette - pædagog

Er fast tilknyttet vuggestuen

Brænder for de motoriske aktiviteter

Er også sprogpædagog

Tina - pædagogisk assistent (PAU)

Hun er fast tilknyttet vuggestuen

Tina er husets digitale nøglemedarbejder

Hun brænder for digitale læring

Lone - pædagogmedhjælper

Er mest i vuggestuen, men er også at finde i  børnehaven

Hun brænder for denne aldersgruppe